Odkrywanie historii Wrocławia – Centrum Historii Zajezdnia we współpracy ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego

Odkrywanie historii Wrocławia – Centrum Historii Zajezdnia we współpracy ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego

Centrum Historii Zajezdnia we współpracy ze studentami interdyscyplinarnego kierunku studiów Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujących się w „Historii w przestrzeni publicznej”, badają głęboko zakorzenione więzi między Wrocławiem a jego rzekami. Wrocław od wieków jest nierozerwalnie związany z Odrą i innymi mniejszymi rzekami oraz strumieniami, które przepływają przez miasto. To naturalne połączenie ma kluczowe znaczenie dla kształtowania historycznego, kulturowego i tożsamościowego oblicza miasta. Infrastruktura hydrotechniczna rozwinięta na przestrzeni wieków wpłynęła na unikalny charakter Wrocławia, tworząc skomplikowaną sieć mostów i jazów.

Zespół pod kierownictwem dr hab. Wojciecha Kucharskiego, zastępcy dyrektora do spraw naukowych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”/Centrum Historii Zajezdnia, opracował ekspozycję pt. „Wrocławski Węzeł Wodny”. Celem wystawy jest ukazanie wartości historycznej i znaczenia infrastruktury rzecznej Wrocławia poprzez prezentację archiwalnych zbiorów ikonograficznych oraz rzetelne opisy zawierające bogate treści merytoryczne.

W procesie przygotowań do wystawy studenci przeszukali liczne archiwa w poszukiwaniu unikalnych materiałów z końca XIX i początku XX wieku. Źródła pochodziły między innymi z Archiwum Budowlanego Wrocławia (oddział Muzeum Architektury we Wrocławiu), Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Archiwum Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Muzeum Architektury przy Politechnice Berlińskiej, Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Na ekspozycji zaprezentowano także zdjęcia lotnicze i wykonane za pomocą drona.