Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków: Gospodarka odpadami i zdrowie publiczne na czele debat

Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków: Gospodarka odpadami i zdrowie publiczne na czele debat

Podczas drugiego posiedzenia Konwentu Marszałków, na którym zgromadzili się marszałkowie z każdego województwa w kraju, najistotniejszymi tematami dyskusji były zarządzanie odpadami i kwestie zdrowotne. Wszystkie te ważne rozmowy odbywały się w Dolnośląskim Centrum Sportu, znajdującym się na Polanie Jakuszyckiej.

Po intensywnych obradach marszałkowie zdołali opracować i oficjalnie podpisać dwa stanowiska. – Pierwsze z nich koncentrowało się na problemie nielegalnego składowania odpadów, ze szczególnym naciskiem na finansowanie ich neutralizacji – tłumaczy marszałek Cezary Przybylski.

– Naszym celem jest stworzenie kompleksowego podejścia do zarządzania odpadami. W planach jest utworzenie specjalnej grupy roboczej, w której skład wejdą przedstawiciele z różnych regionów kraju. W naszych zamierzeniach leży również zaproszenie do współpracy wszystkich jednostek, które mają jakiekolwiek znaczenie dla gospodarki odpadami.