Jakie są prognozy dla rynku pracy we Wrocławiu na 2024?

Jakie są prognozy dla rynku pracy we Wrocławiu na 2024?

Na wrocławskim rynku pracy w 2023 roku zbyt mało było fryzjerów, kosmetyczek, magazynierów i robotników budowlanych. W jakich zawodach ma brakować pracowników w 2024 roku? Kto w regionie zarabia najwięcej, a kto najmniej? Sprawdź, w jakich branżach praca we Wrocławiu będzie najłatwiej dostępna oraz najbardziej opłacalna.

Praca w województwie dolnośląskim a trendy na rynku pracy 2024

Bezrobocie w Polsce w 2023 roku utrzymywało się na rekordowo niskim poziomie – około 5,0%. W 2024 roku stopy bezrobocia nie powinny ulegać większym wahaniom, jednak praca Wrocław może być trudniej dostępna. Mniejsze zapotrzebowanie na pracowników ma wynikać ze wzrostu składek ZUS i podniesienia płacy minimalnej, co wymusi na niektórych pracodawcach zmniejszenie kosztów zatrudnienia.

Jednak największym wyzwaniem będzie dostosowanie się do zmian, jakie przyniesie wdrażanie sztucznej inteligencji i rozwiązań cyfrowych. Praca w województwie dolnośląskim może wymagać podniesienia kwalifikacji lub przebranżowienia. Znalezienie pracy ułatwi profesjonalne CV, które można przygotować za pomocą narzędzia, jakim jest kreator CV online.

Praca Wrocław – gdzie zarobisz najwięcej?

Najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują na stopniowy wzrost wynagrodzeń. W sierpniu 2023 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosiło 7369 złotych, we wrześniu 7380 złotych, a w październiku było to już 7545 złotych. Według GUS praca w powiecie wrocławskim to średnie zarobki w wysokości 7692 złotych brutto.

Przeciętne wynagrodzenia na Dolnym Śląsku wahają się od 5600 do nawet 12 947 złotych brutto. Najwięcej można zarobić w sektorze informacji i komunikacji, a najmniej w zakwaterowaniu i gastronomii. Praca Wrocław według sektorów to:

  • przemysł – 7975 złotych brutto;
  • przetwórstwo przemysłowe – 7603 złotych brutto;
  • budownictwo – 7407 złotych brutto;
  • handel i naprawa pojazdów samochodowych – 6795 złotych brutto;
  • transport i gospodarka magazynowa – 6994 złotych brutto;
  • zakwaterowanie i gastronomia – 5600 złotych brutto;
  • informacja i komunikacja – 12 947 złotych brutto;
  • obsługa rynku nieruchomości – 6971 złotych brutto;
  • administrowanie i działalność wspierająca – 5895 złotych brutto.

W I-III kwartale 2023 roku na najwyższe zarobki w skali kraju mogli liczyć przedstawiciele zawodów z takich sekcji PKD jak informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, górnictwo i wydobywanie, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Zatrudnienie w tych pięciu sekcjach, a w tym praca dla Ukraińców, oznaczała średnie zarobki przekraczające 9000 złotych brutto.

Prognozy dla poszukujących pracy na 2024 rok

Barometr Zawodów, czyli opracowana na podstawie opinii ekspertów jednoroczna prognoza sytuacji w poszczególnych zawodach, jest już dostępny na 2024 rok. Zgodnie z opublikowanymi informacjami praca Wrocław w nowym roku będzie charakteryzowała się dużym deficytem poszukujących pracy w 18 zawodach. Wśród nich są elektrycy, dozorcy, kelnerzy i barmani, kierowcy samochodów ciężarowych, kucharze, magazynierzy, personel sprzątający, pracownicy służb mundurowych oraz zaopatrzeniowcy i dostawcy.

Na brak możliwości zawodowych nie powinni narzekać też administratorzy stron internetowych, betoniarze i zbrojarze, cukiernicy, diagności samochodowi, fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, listonosze i kurierzy, nauczyciele (od przedszkoli przez przedmioty zawodowe aż do szkół specjalnych), opiekunki dziecięce czy spedytorzy i logistycy. Nieodpowiadające kandydatom warunki pracy i niespełnianie przez nich wymogów pracodawców sprawią, że w tych zawodach również panować ma deficyt poszukujących zatrudnienia.

Ze względu na równowagę popytu i podaży na rynku zgodnie z prognozami trudniej dostępna praca, w tym praca dla uchodźców, to między innymi agent ubezpieczeniowy, dziennikarz, farmaceuta, florysta, pracownik biura podróży, psycholog, samodzielny księgowy.