List z zażaleniem do prezydenta Wrocławia

List z zażaleniem do prezydenta Wrocławia

Grupa „Lepsza Gmina Ścinawa” z gminy Ścinawa wysłała list do burmistrza Wrocławia, w którym wyraziła swoje zaniepokojenie. Są niezadowoleni z faktu, że Jacek Sutryk zawarł polityczną spółkę z Dariuszem Stasiakiem, radnym z województwa. Grupa uważa, że związek Sutryka ze Stasiakiem jest rozczarowujący i godny pożałowania, ponieważ może zaszkodzić reputacji samorządu i wzbudzić obawy moralne ze względu na kontrowersje wokół publicznego wizerunku Stasiaka.

Wspomniany osobnik miał wygórowane wynagrodzenie urzędnicze w Ścinawie, ośmiotysięcznym mieście, które znacznie przekraczało pensję prezydenta Polski. Jego zachowanie charakteryzowało się arogancją, cynizmem i promowaniem konfliktów w społeczności lokalnej. Takie zachowanie spowodowało, że został określony mianem „lokalnej ośmiornicy”. Dodatkowo wspierał kilka nietrafionych inwestycji, takich jak kolejka wąskotorowa w Krośnicach, która miała okrężną trasę, basen z ruchomym dnem, który wymagał dofinansowania ze strony gminy, mały parking w Ścinawie, strefa biznesowa bez inwestorów, zakup statku, który nigdy nie zacumował w Ścinawie. Inwestycje te stały się symbolami samorządowej hucpy.