Niespodziewany dar dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu od profesorki slawistyki z Kanady

Niespodziewany dar dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu od profesorki slawistyki z Kanady

We Wrocławiu, Muzeum Narodowe zostało obdarowane przez kanadyjską profesorkę slawistyki, która zapisała w swoim testamencie znaczną sumę pieniędzy wrocławskiemu muzeum. Dyrektor tej instytucji kulturalnej wyjaśnił, że darczyńca miała głęboką więź z Polską i jej pokaźny legacy finansowy to pierwszy dar tego typu w annałach muzeum.

Marketa Goetz-Stankiewicz to imię i nazwisko dobroczyńcy, która postanowiła przekazać spory fragment swojego majątku Muzeum Narodowemu we Wrocławiu. Wiadomość o tym darowiźnie można znaleźć na stronie internetowej muzeum. Dyrektor muzeum podkreślił rolę Markety jako naukowca, a także jak ważna była dla niej Polska. Ta hojność ze strony kanadyjskiej profesorki jest wyjątkowa i niezwykle cenna dla instytucji, którą obdarowała.