Nowa jednostka na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu specjalizująca się w medycynie katastrof i pola walki

Nowa jednostka na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu specjalizująca się w medycynie katastrof i pola walki

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ogłosił powstanie nowej jednostki, której zadaniem jest prowadzenie specjalistycznych badań i szkoleń w dziedzinie medycyny katastrof oraz pola walki. Dodatkowo, placówka ta będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie badań naukowych poświęconych tym zagadnieniom. Zespoły ekspertów będą zajmować się analizą przypadków związanych z obrażeniami spowodowanymi przez wybuchy lub postrzały.

W komunikacie wysłanym w poniedziałek, uczelnia ujawniła, że nowo utworzona Pracownia Medycyny Pola Walki i Balistyki Sądowej to pierwsza tego rodzaju instytucja w Polsce, która działa w ramach cywilnej – a nie wojskowej – uczelni. Pracownia ta jest częścią struktury Katedry Medycyny Sądowej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i współpracuje z Centrum Symulacji Medycznej.

Dr hab. Tomasz Jurek, kierownik nowo utworzonej jednostki i szef Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu, podkreślił znaczenie oraz pilną potrzebę rozwoju takiej specjalności. Pracownia ma łączyć dotychczasowe doświadczenia z dziedziny balistyki sądowo-lekarskiej i medycyny pola walki, dostosowując je do dzisiejszych czasów. Jurek zaznaczył, że wzrost znaczenia tej dziedziny jest nieunikniony, szczególnie w obliczu konfliktu zbrojnego występującego za naszą wschodnią granicą i stanowi odpowiedź na potrzebę jak najlepszego przygotowania kadry medycznej na nadzwyczajne sytuacje, począwszy od katastrof naturalnych, przez akty terroru, aż po otwarte działania wojenne.