Nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości: Nieletni mogą zostać skierowani do prac społecznych

Nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości: Nieletni mogą zostać skierowani do prac społecznych

Od stycznia poprzedniego roku funkcjonuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które zezwala na skierowanie nieletnich do wykonywania prac społecznych. Sąd rodzinny jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji o tej formie kary, a także za ustalanie jej trwania, skali i metody nadzoru. To Wrocławskie Centrum Integracji zajmuje się organizacją tego typu działań dla młodzieży.

– Wyspecjalizowane w tym zakresie Wrocławskie Centrum Integracji posiada wieloletnie doświadczenie w kooperacji z systemem sądownictwa. Dzięki temu skazane jednostki mają możliwość pracy na rzecz różnych instytucji, takich jak szkoły, przedszkola, schroniska dla zwierząt czy stołówki charytatywne. Realizacja projektów społecznych przez osoby nieletnie to kontynuacja tych działań. Obecnie pięciu młodocianych odpokutowuje swoje przewinienia pod naszym nadzorem – wyjaśnia Ewa Żmuda, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji.

Tak jak to ma miejsce w przypadku osób dorosłych, nieletni po otrzymaniu wyroku są kierowani do Wrocławskiego Centrum Integracji. Jest ono swego rodzaju łącznikiem między Sądem a partnerami, u których organizowana jest praca społeczna. Szereg instytucji korzysta z bezpłatnej pracy młodzieży, w tym szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, fundacje, stowarzyszenia, rady osiedli oraz organizacje kościelne. Zgodnie z przepisami, to kuratorzy sądowi nadzorują wykonanie tego środka wychowawczego przez młodocianych. WCI zapewnia koordynację tej współpracy i regularnie dostarcza niezbędne informacje kuratorom rodzinnych.