PGE planuje modernizację zabytkowej elektrowni we Wrocławiu

PGE planuje modernizację zabytkowej elektrowni we Wrocławiu

Historyczne obiekty dawnej elektrowni z początków XX wieku, położone przy ulicy Łowieckiej we Wrocławiu, są na celowniku PGE Energia Ciepła Kogeneracji. Przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić w tych budynkach zaawansowane technologie nisko- i zeroemisyjne do produkcji ciepła. Realizacja tego innowacyjnego projektu jest zaplanowana na rok 2030.

Obecnie nieużywane, lecz o dużej wartości historycznej, budynki Elektrociepłowni Wrocław na ulicy Łowieckiej zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia do generowania ciepła. Informacje na ten temat przekazała w komunikacie prasowym Grupa PGE.

Według szczegółów zawartych w komunikacie, w zabytkowych obiektach znajdą się między innymi elektrodowe kotły wodne, kotły wodne oraz przemysłowe pompy ciepła. Te ostatnie będą korzystać z ciepła Odrzańskich wód, co uczyni rzekę dolnym źródłem ciepła dla tych urządzeń. Komunikat informuje również, że woda zrzucana do rzeki będzie schłodzona i napowietrzona, co szczególnie latem przyniesie korzyści dla lokalnej flory i fauny.

Obecnie prace nad inwestycją skupiają się na przygotowaniu studium architektoniczno-budowlanego, które ma być dokładnie uzgodnione z konserwatorem zabytków. Uruchomienie nowych urządzeń jest planowane na rok 2030.