Program dofinansowania dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych

Program dofinansowania dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych

Obecna wysokość dofinansowania, jaka jest dostępna dla osób ubiegających się o wsparcie w ramach programu, może osiągać kwotę nawet 135 000 zł. Jest to maksymalna suma, która przewidziana jest na najwyższy poziom wsparcia finansowego. Program ten został skonstruowany z myślą o właścicielach lub też współwłaścicielach domów jednorodzinnych. Jak również uwzględnia tych, którzy posiadają lokale mieszkalne, które zostały wyodrębnione w strukturze budynków jednorodzinnych i które są obciążone księgą wieczystą.

Aby zwiększyć zainteresowanie programem i zachęcić potencjalne osoby do skorzystania z oferowanego wsparcia, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podejmują różnego rodzaju działania promocyjne. Często spotkać ich można na lokalnych piknikach oraz innych imprezach organizowanych na terenie gminy. Zadaniem tych osób jest nie tylko promocja samego programu, ale także szeroko pojęta edukacja ekologiczna mieszkańców.