Projekt nowego planu zagospodarowania dla Zielonego Klina Południa we Wrocławiu

Projekt nowego planu zagospodarowania dla Zielonego Klina Południa we Wrocławiu

Po licznych konsultacjach z mieszkańcami Wojszyc, Jagodna i Ołtaszyna, Urząd Miejski we Wrocławiu zaprezentował projekt nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Zielonego Klina Południa. Zmiany te są pierwszym krokiem do stworzenia w tej lokalizacji lasu społecznego.

Przedstawiciele wrocławskiego magistratu przy współpracy z reprezentantami rad osiedli Wojszyce, Jagodno, Ołtaszyn oraz inicjatywy Zielony Klin Południa Wrocławia, przedstawili na spotkaniu szczegóły planowanych zmian w MPZP dla tego obszaru.

Tomasz Smoliński z Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu szczegółowo omówił kluczowe aspekty nowego planu. Podkreślił, że obszar Zielonego Klina Południa powinien przede wszystkim służyć integracji mieszkańców sąsiednich osiedli. Ważne będą również funkcje rekreacyjne, retencyjne i komunikacyjne, które umożliwią tworzenie połączeń między Jagodnem a Ołtaszynem za pomocą nowo powstającego lasu społecznego.