Sąd nakłada na Maksymiliana F. obowiązek poddania się obserwacji sądowo-psychiatrycznej

Sąd nakłada na Maksymiliana F. obowiązek poddania się obserwacji sądowo-psychiatrycznej

W kontekście podejrzenia o zbrodnię dokonaną przez Maksymiliana F., sąd zdecydował o skierowaniu go na sądowo-psychiatryczne badania – poinformowała prok. Anna Adamiak, która jest rzecznikiem prasowym Prokuratora Generalnego. Mężczyzna staje w obliczu zarzutów morderstwa dwóch funkcjonariuszy służb mundurowych, które miało miejsce w grudniu roku minionego.

Maksymilian F. znajduje się w areszcie od czasu incydentu, który miał miejsce w grudniu ostatniego roku. Sąd postanowił, że teraz nadszedł czas, aby poddać go kontroli psychiatrycznej w odpowiednich dla tego celu placówkach.

Prok. Anna Adamiak wyjaśniała decyzję sądu w rozmowie z PAP, podkreślając, iż „Sąd Okręgowy we Wrocławiu zarządził przeprowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej dla podejrzanego. Zwykle sąd stosuje taką procedurę, gdy specjaliści ds. zdrowia psychicznego wyznaczeni do sprawy – zazwyczaj jest to para osób – nie mogą jednoznacznie ocenić zdolności podejrzanego do prowadzenia postępowania na podstawie jednego badania”.

Prokurator Adamiak podkreśliła również, że przewidywany okres obserwacji wynosi cztery tygodnie. Jednakże, istnieje możliwość przedłużenia tego czasu do ośmiu tygodni na wniosek lekarzy. Wciąż nie jest jasne, kiedy Maksymilian F. zostanie skierowany na obserwację. Prawo zezwala mu na złożenie zażalenia na wydaną decyzję, która nie jest jeszcze prawomocna.

Prok. Anna Adamiak wyjaśnia także, że „to jest częścią procedury sądowej w toku postępowania. Po zakończeniu obserwacji, osoba badana powróci do aresztu”.

Wciąż toczy się postępowanie przygotowawcze wobec Maksymiliana F. Po zakończeniu obserwacji psychiatrycznej, prokuratura będzie podejmować kolejne kroki. Nie ma jeszcze informacji, kiedy zostanie sporządzony akt oskarżenia.