Żółwie błotne – zagrożony gatunek długowiecznych zwierząt ściśle chroniony od 1935 roku

Żółwie błotne – zagrożony gatunek długowiecznych zwierząt ściśle chroniony od 1935 roku

Jednym z najbardziej długowiecznych stworzeń na naszej planecie są żółwie błotne, które osiągają wiek nawet do 120 lat. Niemniej jednak, ich populacja w naturze drastycznie spadła. Są to stworzenia, które obecnie zasiedlają tylko tereny objęte ochroną. W jednym z takich chronionych siedlisk na Dolnym Śląsku odkryto niedawno jaja należące do jedynego polskiego przedstawiciela tego gatunku. Jaja te mają zostać poddane badaniom przez specjalistów.

Decyzja o objęciu tych zwierząt ścisłą ochroną zapadła już w 1935 roku. Żółwie błotne, jako jedyny gatunek żółwi naturalnie występujący na terenie Polski, korzystają z tego statusu już od ponad 80 lat. Pomimo tak długotrwałej ochrony, jak podaje „Polska czerwona księga zwierząt”, są one nadal uznawane za gatunek wysokiego ryzyka, zagrożony wyginięciem. Populacja tych żółwi zamieszkująca Wielkopolskę jest szczególnie cenna i nie do końca poznana – informuje Fundacja DODO, która współpracuje z wrocławskim ogrodem zoologicznym.

Co roku trwa nieustająca walka o przetrwanie tego zagrożonego gatunku, a to zadanie nie jest proste. W Polsce istnieje około 20 obszarów, które służą jako siedliska żółwi błotnych. Dominują one zwłaszcza w pobliżu parków narodowych i terenów Natura 2000.