Badanie Klimatu Rowerowego – Wrocław bierze udział

Badanie Klimatu Rowerowego – Wrocław bierze udział

Badanie Klimatu Rowerowego – Wrocław bierze udział

Badanie Klimatu Rowerowego – Wrocław bierze udział. Celem tego badania jest zebranie opinii na temat jakości warunków dla jazdy rowerowej w mieście. Wrocławianie będą mogli wypełnić anonimową ankietę za pośrednictwem internetu. Ankieta polega na ocenienie w skali od 1-6 warunków, jakie panuję w mieście.

Cel badania

Badanie Klimatu Rowerowego to próba zebrania jak największej liczby opinii na temat warunków jazdy na rowerze w Polsce. Badanie to realizuje się w porozumienie z Europejskimi organizacjami rowerowymi, a zrzeszają się one jako Europejska Federacja Cyklistów. Ankieta rozpoczęła się już 5 listopada, a skończy się 20 grudnia. Jeśli chodzi o miasto tak duże jak Wrocław, wiarygodny raport wymaga opinii minimum 200 osób.

Dzięki wynikom tego badania, będzie można stworzyć wielowymiarowy obraz sytuacji polskich rowerzystów. Przeprowadza się je w różnych miastach i gminach na terenie Polski, a w tym roku zgłosiło do niego ponad 50 miejscowości. Według autorów inicjatywy opinie rowerzystów mają duże znaczenie, bo dzięki nim może udać się poprawić warunki jazdy. Wrocławscy rowerzyści powinni się więc cieszyć, że być może dzięki nim uda się poprawić jakość jazdy we Wrocławiu,

Jak wziąć udział w ankiecie?

Aby wziąć udział w ankiecie należy wypełnić formularz online, który składa się z 27 pytań podzielonych na 5 kategorii. Najlepsze jest to, że w tym badaniu może wziąć udział każdy, a następnie te dane przekaże się osobom, które zajmą się odpowiednią analizą.