Budowa kompleksu basenów wraz z parkami wodnymi

Budowa kompleksu basenów wraz z parkami wodnymi

Burmistrz Jedliny – Zdroju, Leszek Orpel, jest bardzo dumny z realizowanej inwestycji. Podkreśla, że wstępny etap ma się zakończyć w kwietniu przyszłego roku.

Leszek Orpel zaznacza, że celem jest zaprezentowanie projektu społeczności lokalnej w dniu majówki, o ile pogoda będzie sprzyjać, i wspomina, że prace zostały niedawno rozpoczęte.

Koszt fazy wstępnej szacowany jest na 15 mln zł, z czego 5 mln zł pochodzi z funduszy rządowych, a reszta ze środków własnych.

Burmistrz Orpel wyjaśnia, że do tego samego czasu w przyszłym roku spodziewają się ukończenia pierwszej strefy wodnej, pomieszczenia socjalnego, mini tunelu i infrastruktury parkowej. Przyznaje, że pod ziemią trzeba wykonać znaczną ilość prac, w tym montaż infrastruktury i urządzeń, których nie będzie widać. Obiekty obejmą prawie jeden hektar, tworząc pokaźny kompleks wodny pod chmurką.

Ponadto Orpel jest optymistą, jeśli chodzi o pozyskanie środków na drugą fazę projektu, zarówno z programów krajowych, jak i unijnych.