Co wiemy o księciu dziedziczącym zamek w Wałbrzychu?

Co wiemy o księciu dziedziczącym zamek w Wałbrzychu?

Książę Piotr pochodzi z gałęzi Rohnstock rodziny Hochbergów, a on i jego bracia Hans-Heinrich, Maximilian i Filip są spadkobiercami Hansa Heinricha XVII (Hansela) von Hochberg, 4. księcia von Pless (1900-1984). Hansel był ostatnim właścicielem dóbr Hochbergów w Książu i Pszczynie, ale został zmuszony do przeniesienia się do Wielkiej Brytanii. Peter został poczęty 2 kwietnia 1956 r. w Bonn, gdzie wychowywali go mama i tata, Karl-Albrecht hrabia von Hochberg (1912-1979) i hrabina Ursula von Hochberg, z domu von Schmettow (1925-2013). Uzyskał dyplom z ekonomii matematycznej na Uniwersytecie w Bonn, a dalej studiował na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii oraz w Kennedy School of Government Uniwersytetu Harvarda, gdzie uzyskał tytuł magistra administracji publicznej.

Mimo odebrania im majątku, który był przekazywany przez rodzinę od ponad 430 lat, Hochbergowie nadal są silnie związani z Wałbrzychem. Do księcia Bolka i jego następcy dołączyli inni potomkowie z kolejnego pokolenia księżnej Daisy w promowaniu regionu Książa i Pszczyny.