Dzień Flagi jako okazja do zaszczepienia w młodych ludziach dumy narodowej

Dzień Flagi jako okazja do zaszczepienia w młodych ludziach dumy narodowej

2 maja przypada jedno z najświeższych świąt państwowych, Dzień Flagi. Tego dnia pojawia się doskonała możliwość zaszczepienia młodej generacji poczuciem dumy z przynależności do naszego kochanego kraju. Nie tylko święto to, ale także wprowadzenie nowego przedmiotu w szkołach o nazwie „edukacja obywatelska” ma na celu budowanie poczucia patriotyzmu wśród uczniów.

Z początkiem nowego roku szkolnego, we wrześniu, edukacja obywatelska ma zastąpić przedmiot znany jako HiT, czyli połączenie historii ze współczesnością. Nowy przedmiot ma mieć praktyczny charakter. Uczniowie będą mieli okazję zgłębić zasady rządzące państwem prawnym oraz funkcjonowaniem instytucji publicznych. Dolnośląska Kurator Oświaty, Ewa Skrzywanek, podkreśla, jak niezbędna jest ta wiedza.

„Program ten ma przygotować młodzież do efektywnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, a także angażowania się w działania obywatelskie. Nie chodzi tylko o teorię, którą trzeba przyswoić, ale o praktyczne działania. To powinien być czas na debaty, gdzie różne poglądy mogą się zderzyć – na przykład w formie debat oxfordzkich lub punktowanych dyskusji.”

Decyzję o wprowadzeniu nowego przedmiotu tłumaczy Ministerstwo Edukacji, zauważając, że po ostatnich wyborach wiele głosów młodych ludzi wskazywało na brak wiedzy o znaczeniu wyborów samorządowych. Dolnośląska Kurator Oświaty, która jest organizatorem Radosnej Parady Niepodległości we Wrocławiu, podkreśla, jak ważne jest nauczanie postaw obywatelskich w szkołach.