Modernizacja ronda Reagana wpływa na zmiany tras tramwajów i autobusów MPK we Wrocławiu

Modernizacja ronda Reagana wpływa na zmiany tras tramwajów i autobusów MPK we Wrocławiu

Rozpoczęte 13 stycznia prace remontowe na wrocławskim rondzie Reagana spowodowały zmiany w organizacji ruchu miejskich linii komunikacyjnych – tramwajowych linii 2, 10, 12 oraz 13 i kilku linii autobusowych. Powiązane są one z pierwszym etapem modernizacji torowiska na tym rondzie. Zmieniono punkt odjazdów autobusów, który teraz zlokalizowany jest na przystanku zastępczym.

Zmiana organizacji ruchu mieści się w planie przewidzianym przez MPK Wrocław na okres ferii zimowych dla Dolnego Śląska, których rozpoczęcie następuje już w najbliższy poniedziałek. Zaplanowano na ten czas szereg działań modernizacyjnych i remontowych dotyczących infrastruktury komunikacyjnej miasta, które wpłyną na trasy zarówno autobusów, jak i tramwajów. Ogółem przewiduje się ponad 20 takich zmian.

Pierwszym etapem remontu jest wymiana starych zwrotnic tramwajowych oraz mechanizmów nastawczych na pierwszym peronie ronda Reagana. Przewidywany czas trwania tych prac to około 2 do 3 tygodni. W związku z tym, na ten okres zmieniony został przebieg tras tramwajowych numer 2, 10, 12 i 13 oraz linii autobusowych o numerach: D, 111, 115, 121, 131, 151, 241, 253, 255 i 315.