Na Dolnym Śląsku nadal trwa nabór na służbę celno-skarbową

Na Dolnym Śląsku nadal trwa nabór na służbę celno-skarbową

Termin składania aplikacji na stanowisko Funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej upływa 19 maja. To stanowisko jest zarówno angażujące, jak i pełne wyzwań, a wolne miejsca pracy dostępne są na terenie całego Dolnego Śląska.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej są odpowiedzialni za zapewnienie przestrzegania przepisów i regulacji celnych dotyczących importu i eksportu towarów. Do ich obowiązków należy egzekwowanie przepisów ustawy o grach hazardowych poprzez nadzorowanie wydawania koncesji, zezwoleń i rejestracji sprzętu. Identyfikują, zapobiegają i badają naruszenia podatkowe i przestępstwa związane z ochroną dóbr kultury i własności intelektualnej, a także importem i eksportem towarów. Ponadto monitorują transport i przepływ towarów o ograniczonym lub zabronionym dostępie na polskim obszarze celnym. Funkcjonariusze ci zarządzają również ruchem i transportem drogowym oraz współpracują z agencjami celnymi innych państw.

Niezbędne kwalifikacje osoby ubiegającej się o tę rolę obejmują:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– posiadanie pełni praw publicznych,
– brak wcześniejszego skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne lub skarbowe.