Ochrona dziedzictwa architektonicznego Wrocławia – spór wokół losu budynku ZETO

Ochrona dziedzictwa architektonicznego Wrocławia – spór wokół losu budynku ZETO

Wnioskodawca zaproponował plan wyburzenia jednego z wrocławskich budynków, o konstrukcję którego zadbał Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO), usytuowanego przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Budynek, będący pamiątką architektury modernistycznej z 1969 roku, był miejscem, gdzie ZETO i ELWRO stworzyły pierwsze polskie komputery. O przeciwdziałanie planom wyburzenia zaapelowało miasto.

Decyzja inwestora o złożeniu wniosku w sprawie rozbiórki budynku ZETO do ratusza we Wrocławiu wyszła na jaw kilka dni temu. Prezydent miasta Wrocław, Jacek Sutryk, potwierdził to informując, że dokumenty są teraz poddawane analizie przez Wydział Architektury i Zabytków. Jednakże, jak wynika z jego oświadczenia skierowanego do mediów, Prezydent jest zdeterminowany nie wydać pozwolenia na taką działalność.

Jacek Sutryk zwrócił uwagę na fakt, że od blisko dziesięciu lat budynek ZETO figuruje już na liście gminnej ewidencji zabytków. Ponadto, w ubiegłym roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków umieścił ten charakterystyczny obiekt we Wrocławiu w rejestrze zabytków. Decyzję tę utrzymano dzięki stanowisku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.