Odszedł wybitny wrocławski naukowiec – profesor Zbigniew Rudkowski

Odszedł wybitny wrocławski naukowiec – profesor Zbigniew Rudkowski

W Polsce profesor Rudkowski walnie przyczynił się do ukształtowania dziedziny wakcynologii jako multidyscyplinarnego obszaru łączącego badaczy, mikrobiologów i lekarzy praktyków. Jako młody pediatra zajmował się najbardziej krytycznymi przypadkami poliomyelitis u dzieci. W drugiej połowie lat 50-tych, kiedy nie było to w Polsce standardem, założył ambulatorium dla zdrowych dzieci, aby śledzić ich samopoczucie. W tamtych czasach było to postrzegane jako przełomowe i pomysłowe. W czasie epidemii ospy we Wrocławiu w 1963 roku założył Kliniczną Poradnię Odczynu Poszczepiennego. W 1965 roku utworzył i kierował Pracownią Immunologii Dziecięcej, która później przekształciła się w Klinikę pod kierunkiem swojego ucznia, obecnie profesora Adama Jankowskiego. Profesor Rudkowski od 1963 roku związany jest z Katedrą Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Profesor uzyskał habilitację, zaawansowaną ekspertyzę w zakresie chorób zakaźnych i został profesorem nadzwyczajnym. W latach 1971-1989 kierował Kliniką. Ze względu na bezpośrednie doświadczenie z chorobami zakaźnymi i ich ciężkimi następstwami konsekwentnie podkreślał znaczenie szczepień ochronnych jako skutecznej metody zapobiegania tym chorobom.