Plan rozwoju wrocławskiego węzła kolejowego przez PKP Polskie Linie Kolejowe

Plan rozwoju wrocławskiego węzła kolejowego przez PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP Polskie Linie Kolejowe, ogromna spółka transportowa, rozpoczyna proces przetargowy na stworzenie projektu mającego na celu rozbudowę wrocławskiego centrum komunikacyjnego. Obwodnica towarowa Wrocławia, położona na południu miasta, ma zostać przystosowana do obsługi ruchu pasażerskiego. Ponadto, planowane jest utworzenie nowych przystanków na terenie Krzyków, wraz z budową wiaduktu ponad ulicą Bardzką.

Strategia PKP PLK zakłada rozwinięcie obecnej struktury obwodnicy towarowej we Wrocławiu, która prowadzi z Popowic do Brochowa, przede wszystkim przechodząc przez południowe dzielnice zlokalizowane na Krzykach. To inwestycyjne przedsięwzięcie ma za zadanie poprawić dostępność do usług publicznego transportu.

W ramach przetargu oczekuje się stworzenia projektu dodatkowej linii torowej na obwodnicy towarowej, w szczególności na linii numer 750. To pozwoli na wprowadzenie tam ruchu pasażerskiego, co z kolei otworzy drogę do konstrukcji nowych stacji kolejowych we Wrocławiu, wyposażonych w perony o długości 200 metrów. Planowane lokalizacje nowych stacji to ulice: Gajowicka, Grabiszyńska, Powstańców Śląskich, Borowska i Buforowa.