Planowana przebudowa towarowej obwodnicy Wrocławia

Planowana przebudowa towarowej obwodnicy Wrocławia

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ma zamiar przeprowadzić istotną przebudowę towarowej obwodnicy Wrocławia oraz częstości linii kolejowej numer 285 prowadzącej do Sobótki. Zmiany te otworzą drogę dla realizacji planów utworzenia trasy tramwajowej do rozwijającego się osiedla Jagodno we Wrocławiu.

To gwałtownie rosnące osiedle boryka się z problemem korków, które zostały dodatkowo potwierdzone przez niedzielne kolejki przed punktami wyborczymi. W celu rozwiązania tych problemów komunikacyjnych, Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, w swojej kampanii wyborczej obiecał wprowadzenie na osiedle tramwaju.

Jednak dotychczas plany te napotykały znaczne trudności. Przepisy nie pozwalały na przecinanie się torów kolejowych i tramwajowych, co stanowiło duże utrudnienie w realizacji zaplanowanej trasy tramwajowej na Jagodno. Urząd Miasta Wrocławia próbował negocjować z PKP PLK budowę estakady dla kolei, ale taki plan był zbyt kosztowny dla obu stron. W międzyczasie jako rozwiązanie problemu komunikacyjnego osiedla rozpoczęto w zeszłym wrześniu budowę trzykilometrowego buspasa, który miałby w przyszłości również obsługiwać tramwaje.

Jednakże presja społeczna i interwencje aktywistów domagających się uwzględnienia Wrocławia w planach rządowych dotyczących inwestycji kolejowych do 2032 roku przyniosły oczekiwane rezultaty. W poniedziałek (16 października) spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na projekt przebudowy towarowej obwodnicy Wrocławia i części linii kolejowej 285 do Sobótki. Dzięki temu, że nowa trasa kolejowa ma być poprowadzona estakadą, stanie się możliwe zrealizowanie wcześniejszych planów utworzenia trasy tramwajowej do Jagodno. Teraz Ratusz musi jedynie podjąć decyzję o rozpoczęciu prac projektowych.