Planowany remont jezdni na ulicy Żmigrodzkiej w ramach programu szybkiej wymiany nawierzchni

Planowany remont jezdni na ulicy Żmigrodzkiej w ramach programu szybkiej wymiany nawierzchni

Po niedzielnej przerwie, konkretnie od poniedziałku 29 kwietnia, rozpoczną się planowane prace remontowe na ulicy Żmigrodzkiej. Remont ten ma miejsce w kontekście programu dotyczącego intensywnej wymiany nawierzchni drogowej.

W pierwszym etapie prac, ekipa będąca odpowiedzialna za remont skupi swoje działania na prawym pasie ruchu na odcinku między ulicą Kamieńskiego a przejazdem kolejowym (w kierunku wyjazdu z miasta). Szacowany czas trwania prac na tym odcinku to około tygodnia, jednak przewidziano przerwę w dniach od 1 do 5 maja.

Jak wyjaśnia Ewa Mazur, reprezentantka Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w dniach 29-30 kwietnia zostanie przeprowadzone usunięcie starej nawierzchni i położenie pierwszej warstwy asfaltu. Na tej nowej warstwie będzie można poruszać się do 6 maja, kiedy planowane jest ułożenie ostatniej, ścieralnej warstwy. Kiedy prace na prawym pasie zostaną zakończone, obszar robót zostanie przeniesiony na lewy pas. Prace na tym odcinku mają potrwać również około tygodnia.