Program dotacyjny dla mieszkańców Wrocławia: budowa instalacji OZE i systemów magazynowania energii

Program dotacyjny dla mieszkańców Wrocławia: budowa instalacji OZE i systemów magazynowania energii

Od 1 lipca 2024 roku mieszkańcy Wrocławia mają możliwość złożenia wniosków w ramach programu dotacyjnego, który ma na celu wspieranie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) do wytwarzania prądu oraz systemów magazynowania energii. Kwoty dotacji mogą wynosić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Program ten, realizowany we Wrocławiu, skupia się na udzielaniu wsparcia finansowego dla inwestycji związanych z zakupem i montażem różnych typów instalacji służących produkcji energii elektrycznej na potrzeby nieruchomości mieszkalnych. Dotacje obejmują realizację projektów mikroinstalacji fotowoltaicznych, wiatrowych oraz hybrydowych, które łączą oba te rodzaje technologii. Ponadto, program przewiduje wsparcie dla inwestycji w magazyny energii, które umożliwiają składowanie wyprodukowanej w taki sposób energii.

Celem tego innowacyjnego programu jest motywowanie jak największej liczby osób do korzystania z odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu. Jak mówi Małgorzata Demianowicz, dyrektorka Wydziału Środowiska UMW, inicjatywa ta przynosi korzyści nie tylko finansowe, poprzez oszczędności, ale także środowiskowe w kontekście zmian klimatycznych. Autorka projektu liczy na duże zainteresowanie i liczne zgłoszenia mieszkańców Wrocławia. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Dotacje udzielane są w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż określone kwoty: 7 500 złotych dla mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych, 12 500 złotych dla mikroinstalacji hybrydowych oraz 8 000 złotych na budowę magazynu energii.