Przebudowa lądowiska dla helikopterów w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej nadal czeka na realizację

Przebudowa lądowiska dla helikopterów w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej nadal czeka na realizację

Od dłuższego czasu, planowane jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych na lądowisku dla helikopterów, które jest częścią Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Mimo upływu lat, prace te nadal nie zostały zrealizowane. W dodatku, szpital ten do tej pory został wsparty jedynie kwotą 100 tysięcy złotych od Urzędu Marszałkowskiego, którą przeznaczono na stworzenie projektu przebudowy.

Podstawowym celem tych działań jest zwiększenie możliwości operacyjnych lądowiska. Warto jednak podkreślić, że nie jest to jedyna motywacja stojąca za koniecznością przeprowadzenia remontu tej części szpitala.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektor tej jeleniogórskiej placówki, Sylwię Modrzyk, obecny stan lądowiska nie odpowiada wymogom stawianym przez Ministerstwo Zdrowia. Dyrektor podkreśla też istotność tego miejsca dla funkcjonowania szpitala i podnosi jego kluczowe znaczenie.