Reforma podatkowa "Polski Ład" a miliardowe straty największych miast – raport Najwyższej Izby Kontroli

Reforma podatkowa "Polski Ład" a miliardowe straty największych miast – raport Najwyższej Izby Kontroli

W ramach wprowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reformy podatkowej, określanej mianem „Polskiego Ładu”, doszło do zadłużenia finansowego największych miast w Polsce, które utraciły miliardy złotych. Wrocław doznał straty na poziomie 1,2 mld zł. Rządowe deklaracje dotyczące subwencji, które miały kompensować ową stratę, były realizowane na podstawie niejasnych kryteriów – takie wnioski wysuwają kontrolerzy z Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Z punktu widzenia kierownictwa NIK, wyniki przeprowadzonej kontroli dają podstawy do zgłoszenia podejrzenia o popełnienie przestępstwa do prokuratury.

Raport Najwyższej Izby Kontroli pt. „Prawidłowość zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego finansowania zadań publicznych w latach 2019-2022” przedstawia szczegółową analizę na temat rządowego wsparcia dla samorządów. Kontrolerzy skupili się na okresie wprowadzania wspomnianych reform podatkowych, nazywanych „Polskim Ładem” przez zespół premiera Mateusza Morawieckiego, a także na czasie trwania pandemii COVID-19. Analiza dotyczyła efektywności pomocy finansowej udzielanej przez instytucje centralne, w tym Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury oraz Kancelarię Premiera.