Rozpoczyna się przetarg na modernizację czterech przystanków tramwajowych we Wrocławiu

Rozpoczyna się przetarg na modernizację czterech przystanków tramwajowych we Wrocławiu

Spółka Wrocławskie Inwestycje poinformowała o przetargu na modernizację czterech przystanków tramwajowych, które znajdują się na Szewskiej i placu Teatralnym. Głównymi celami inwestycji są podwyższenie peronów oraz ich przesunięcie bliżej osi torowiska, co ma na celu ułatwienie korzystania z komunikacji miejskiej osobom z ograniczoną mobilnością.

Zadanie, które Wrocławskie Inwestycje chcą powierzyć wykonawcom, dotyczy czterech przystanków: Oławska, Wita Stwosza, Uniwersytecka oraz Opera – peron południowy. Zastrzegają również, że mogą podjąć decyzję o dodatkowych zamówieniach o podobnym charakterze.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest dostosowanie istniejących przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane prace obejmują szereg działań takich jak przebudowę peronów poprzez ich przybliżenie do osi torowiska i podniesienie, budowę ramp umożliwiających wjazd na peron, czy przebrukowanie powierzchni w celu stworzenia jednolitej płaszczyzny. Ponadto, przewiduje się budowę systemu odwodnienia, który będzie składał się z kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego.

Wszystkie firmy zainteresowane przetargiem mają czas na składanie ofert do 27 czerwca. Wybór wykonawcy będzie oparty na kilku kryteriach: cenie (60%), doświadczeniu kierownika budowy (20%) oraz długości okresu gwarancji (20%). Planowany czas realizacji całego zamówienia wynosi pięć miesięcy od momentu podpisania umowy, natomiast same prace budowlane powinny być zakończone w ciągu czterech miesięcy.