Sprzeczne informacje dotyczące parkowania na Wrocławskim Nadodrzu

Sprzeczne informacje dotyczące parkowania na Wrocławskim Nadodrzu

Pomimo wcześniejszych doniesień z sierpnia, mówiących o dwuletnim zwolnieniu z opłat za parkowanie w rejonie Nadodrza, władze miasta podjęły decyzję o implementacji nowych płatnych stref na ul. Cybulskiego.

Wydawało się, że Huby i Tarnogaj staną się ostatnimi dzielnicami Wrocławia, w których miasto zdecyduje się na wprowadzenie stref płatnego parkowania. Jednakże nie upłynęło nawet dwa miesiące, a obecnie przy ul. Cybulskiego można zaobserwować działania mające na celu ustanowienie kolejnych miejsc z obowiązkowym biletem parkingowym, prowadząc aż do ul. Drobnera. Sytuację wyjaśnia Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy ZDIUM. -Obecnie realizujemy wprowadzenie płatnego parkowania na ul. Cybulskiego. Docelowo na tej ulicy zostanie utworzonych 16 miejsc postojowych z wymogiem posiadania biletu parkingowego. Prace są już na ukończeniu.

Koniec sierpnia przyniósł zapewnienia ze strony miasta o braku planów dotyczących tworzenia nowych stref płatnego parkowania, powołując się na niewystarczającą liczbę parkometrów. Co więc skłoniło do zmiany tej decyzji? -Parkometr zostanie wkrótce zainstalowany na ul. Cybulskiego. Przeprowadziliśmy analizy dotyczące wykorzystania parkometrów na podstawie bieżącej dostępności i udało nam się przenieść jeden z nich na tę właśnie ulicę.