Substancje ropopochodne w Odrze: Służby badają próbki pobrane z terenu przy ul. Na Grobli we Wrocławiu

Substancje ropopochodne w Odrze: Służby badają próbki pobrane z terenu przy ul. Na Grobli we Wrocławiu

Obszar wokół ulicy Na Grobli we Wrocławiu stał się miejscem pojawienia się plamy substancji pochodzącej z ropy naftowej. Przybyłe na miejsce służby miały problem z dokładnym określeniem ilości substancji, która przedostała się do zbiornika wodnego, ze względu na jej rozmieszczenie spowodowane przez opady deszczu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Martynę Bańcerek, rzeczniczkę Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, źródłem substancji były prawdopodobnie rowy melioracyjne. „Obecnie rowy są suche i nie znajdują się w nich żadne ślady substancji ropopochodnych. Planujemy jednak ponowne sprawdzenie tego miejsca podczas kolejnych opadów – istnieje ryzyko, że substancje te mogą dostawać się do rowów podczas intensywnych deszczy, które spłukują je z ulic” – wyjaśnia Bańcerek.

Służby były jednak w stanie zabezpieczyć niektóre próbki substancji. Jak dodaje rzeczniczka MPWiK, aktualnie trwają badania tych próbek, które mają na celu dalszą analizę sytuacji.