Sukces w ponowionym przetargu na obsługę autobusowych linii aglomeracyjnych we Wrocławiu

Sukces w ponowionym przetargu na obsługę autobusowych linii aglomeracyjnych we Wrocławiu

6 maja przyniósł przełom w sprawie przetargu na obsługę autobusowych linii aglomeracyjnych we Wrocławiu, który był organizowany przez Urząd Miejski. Tym razem, po szeregu wcześniejszych anulacji zadań (I i IV), udało się wyłonić dwóch oferentów. To ważny moment, zwłaszcza że wcześniej proces ten był pełen komplikacji. Nie oznacza to jednak końca całego przedsięwzięcia, które nadal jest procesem otwartym i wymaga dalszych działań.

Zaznaczmy, że jest to już druga próba znalezienia firmy, która będzie odpowiedzialna za obsługę komunikacji miejskiej do gmin Wisznia Mała, Długołęka i Czernica. Pierwsza tura nie przyniosła oczekiwanego rezultatu – zgłosiła się jedynie jedna firma, PKS Gostynin, która niestety nie spełniła wymagań i została wykluczona z dalszego postępowania.

Teraz natomiast mamy pierwszą firmę, która pomyślnie przeszła przez wszystkie etapy przetargu – Kłosok ze Śląska. To ogromny sukces zarówno dla samej firmy, jak i dla całego procesu przetargowego, który w końcu zaczął przynosić oczekiwane rezultaty.