Szpital nie płaci lekarzom – tamci zamierzają zerwać swoje kontrakty

Szpital nie płaci lekarzom – tamci zamierzają zerwać swoje kontrakty

Kierujący oddziałem urologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy dr Igal Mor ujawnił, że grupa jego specjalistów, którzy oferują szpitalowi swoje usługi za pośrednictwem firmy o nazwie Przedsiębiorstwo Wielospecjalistyczne Jumo, złożyła wypowiedzenia. Powodem są opóźnienia w płatnościach. Dr Igal Mor stwierdza, że szpital od lutego nie wypłacił firmie odszkodowania.

26 kwietnia WSS w Legnicy odniósł się do sprawy wydając oświadczenie prasowe, w którym stwierdza, że złożone przez JUMO wypowiedzenie umowy jest nieważne. Umowa pomiędzy szpitalem a spółką została zawarta na czas określony, trwający do 2026 roku. Firma może rozwiązać umowę jedynie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Ponadto szpital podkreśla, że wymienione w oświadczeniu przyczyny rozwiązania umowy nie pokrywają się z rzeczywistym stanem faktycznym. Prawdziwą przyczyną wypowiedzenia, z punktu widzenia szpitala, jest rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego wobec spółki (…), które ujawniło liczne nieprawidłowości i spowoduje, że szpital będzie musiał wypłacić spółce znaczne odszkodowanie – informuje w komunikacie zastępca dyrektora szpitala mgr Tomasz Uher.