Walka z zanieczyszczeniem powietrza we Wrocławiu: Czy wymiana pieców przynosi oczekiwane rezultaty?

Walka z zanieczyszczeniem powietrza we Wrocławiu: Czy wymiana pieców przynosi oczekiwane rezultaty?

Według danych uzyskanych przez Fundację Ekorozwoju, Wrocław nadal boryka się z problemem około 5 tysięcy niezmienionych pieców. Miasto ma czas na ich wymianę do 1 lipca. Alarmujące jest to, że niskiej jakości powietrze wciąż stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców Wrocławia, co podkreślają aktywiści ekologiczni. Małgorzata Słowińska, reprezentująca Ruch Rodzice dla Klimatu, wskazuje na niewystarczające działania Urzędu Miasta w tej kwestii.

Zgodnie z danymi z ubiegłego roku, 2023, doszło do kolejnego przekroczenia rocznych norm stężeń dwutlenku azotu. Wyjątkowo, nie doszło do takiego przekroczenia jedynie w roku pandemii.

Agata Dzikowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta odpiera zarzuty, wskazując na stopniowe poprawy. Podkreśla ona, że od momentu startu akcji „Zmień Piec” w 2019 roku, liczba dni z przekroczeniami norm pyłu pm10 znacznie spadła. Z 25 dni w roku rozpoczęcia akcji do 9 dni w ubiegłym roku. Według niej, jest to powód do optymizmu i pokazuje, że sytuacja we Wrocławiu zdecydowanie się poprawia.

Krzysztof Smolnicki z Fundacji Ekorozwoju ostrzega jednak, że od lipca możemy spodziewać się fali mandatów dla tych, którzy nie dokonają wymiany pieców na czas.