Plan stworzenia Ochotniczych Straży Pożarnych w każdej z pięciu dzielnic Wrocławia przedstawiony przez kandydata PiS

Plan stworzenia Ochotniczych Straży Pożarnych w każdej z pięciu dzielnic Wrocławia przedstawiony przez kandydata PiS

Łukasz Kasztelowicz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Wrocławia, podczas czwartkowej konferencji prasowej, zapowiedział założenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w każdej z pięciu dzielnic miasta. Podkreślił, że taki krok ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, stanowiąc istotny element ochrony cywilnej.

Kandydat PiS na stanowisko prezydenta Dolnego Śląska zwrócił uwagę na fakt, iż wiele z jego propozycji wyborczych skupia się na tematyce bezpieczeństwa. Wśród jego postulatów znalazły się m.in.: budowa wielopoziomowych parkingów, które pełniłyby funkcje schronów dla ludności cywilnej; konstrukcja tuneli przy nowych inwestycjach infrastrukturalnych czy też wymaganie od deweloperów, aby w ramach inwestycji w nowe osiedla powstały schrony.

Mimo różnorodności swoich propozycji, Łukasz Kasztelowicz szczególnie podkreślał konieczność utworzenia Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu, które według niego nie tylko zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom, ale także służą jako instytucje integrujące społeczność lokalną i pełniące funkcje kulturalne.

Kandydat zaznaczył, że obecnie w stolicy Dolnego Śląska działa jedynie trzy specjalistyczne jednostki OSP. Jego zdaniem, priorytetem powinno być stworzenie fundamentów pod budowę pięciu nowych OSP – po jednej dla każdej z dzielnic miasta. Podkreślał, jak ważna jest rola gminy jako naturalnego sponsora dla Ochotniczych Straży Pożarnych i z tego powodu przyszły prezydent miasta powinien zaangażować się w ten proces.