Wojsko Polskie tym razem wezwie na ćwiczenia mieszkańców Dolnego Śląska

Wojsko Polskie tym razem wezwie na ćwiczenia mieszkańców Dolnego Śląska

Wojsko Polskie zamierza w tym roku przeprowadzić szkolenie dla około 200 tys. osób z tzw. rezerwy biernej. W skład tej grupy wchodzą także osoby bez doświadczenia wojskowego, których kariera wiąże się z armią. Przewiduje się, że szkolenia będą trwały od dwóch do szesnastu dni. Uczestnicy mogą zostać zgłoszeni już na 24 godziny przed planowanym udziałem. Do obozów szkoleniowych dołączą także mieszkańcy Dolnego Śląska.

Proponowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej rozporządzenie zakłada zmobilizowanie do ćwiczeń w 2023 roku 200 tysięcy osób. Chodzi przede wszystkim o żołnierzy rezerwy oraz osoby formalnie związane ze służbą wojskową, np. odbywające służbę lub przeszkolenie wojskowe. Nawet osoby nieposiadające wystarczającego przeszkolenia mogą zostać wezwane na te ćwiczenia wojskowe.

W projekcie rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej czytamy, że czynniki takie jak wiek, kwalifikacje i uprawnienia rezerwistów będą miały wpływ na czas trwania ćwiczeń i proces ich powoływania. Czas trwania ćwiczeń może wynosić od dwóch do 16 dni, zgodnie z ustaleniami armii. Rezerwiści z zadaniami mobilizacyjnymi i ci, którzy są przewidziani do takich zadań, mogą być wezwani na jednodniowe ćwiczenia.

W sytuacjach takich jak klęski żywiołowe, akcje poszukiwawcze czy ratujące życie, również mogą być wyznaczone terminy ćwiczeń. Rezerwiści zobowiązani są do stawienia się w rejonie ćwiczeń w ciągu 24 godzin.