Wrocław: Mieszkanie wspomagane – dom dla osób z niepełnosprawnościami promujący samodzielność

Wrocław: Mieszkanie wspomagane – dom dla osób z niepełnosprawnościami promujący samodzielność

Niepełnosprawne osoby we Wrocławiu mają teraz możliwość doświadczania autonomicznego życia dzięki innowacyjnemu projektowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). Zostało zaprojektowane specjalne mieszkanie wspomagane, które umożliwia jego lokatorom prowadzenie niezależnego stylu życia pod czujnym okiem trenerów i opiekunów. Według informacji przekazanych przez MOPS, mieszkanie już zdobyło uznanie wśród swoich mieszkańców, którzy doceniają między innymi możliwość wykonywania codziennych czynności samodzielnie oraz łatwość dostępu do tego przytulnego miejsca. Jest to pierwsze takie mieszkanie we Wrocławiu.

Zlokalizowane na pierwszym piętrze małego budynku na Kozanowie, to mieszkanie o powierzchni ponad 135 metrów kwadratowych stanowi dom dla siedmiu lokatorów: Majki, Kasi, Ani, Piotra, Roberta, Andrzeja i Krzysztofa. Kobiety zamieszkują jedną część mieszkania, natomiast mężczyźni drugą. Do ich dyspozycji są również przestrzenie wspólne takie jak kuchnia czy salon z balkonem.

Jak wyjaśnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, wszyscy lokatorzy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, ale pomimo to funkcjonują wyjątkowo dobrze. Oczywiście, wymagają wsparcia ze strony trenerów i opiekunów. Niektórzy z nich pracują nawet w restauracjach sieciowych, a wszyscy uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Na co dzień wsparcie mieszkańcom udzielają koordynatorzy mieszkania, trenerki samodzielności oraz psycholog.

MOPS informuje, że choć mieszkanie na Kozanowie jest ich pierwszym projektem „mieszkania wspomaganego”, prowadzą wiele innych projektów mieszkaniowych, oferujących wsparcie dla różnych grup społecznych. Dotychczas dysponowali 87 lokalami, dostarczającymi 247 miejsc do zamieszkania (obecnie liczba ta wynosi 88 lokali z 254 miejscami). W tych miejscach realizowane są projekty dla osób wychodzących z bezdomności, wychowanków pieczy zastępczej, osób LGBT+ doświadczających wykluczenia, osób niesamodzielnych czy seniorów.