Wrocław wznowił konsultacje na temat Strefy Czystego Transportu

Wrocław wznowił konsultacje na temat Strefy Czystego Transportu

Konsultacje dotyczące zaproponowanej strefy czystego transportu (SCT) we Wrocławiu zostały ponownie uruchomione. Te początkowe rozmowy z mieszkańcami wykazały istnienie szerokiego spektrum odmiennych stanowisk odnośnie do tego pomysłu. W rezultacie, lokalne władze zdecydowały się na pewne kompromisy.

Konsultacje rozpoczęły się ponownie w październiku, jako część przygotowań do wprowadzenia SCT w mieście. Po tych pierwszych dyskusjach, które miały miejsce w marcu, magistrat postanowił przesunąć datę, od której obowiązywać mają nowe przepisy. Dodatkowo, na pewien czas wyłączono z ograniczeń pojazdy należące do 23 procent mieszkańców planowanej strefy. Planowana strefa ma objąć obszar o powierzchni 17,5 km kwadratowych, co stanowi 6 procent całego miasta.

Propozycję takiego kształtu strefy, która miałaby na celu eliminację najstarszych i najbardziej szkodliwych dla środowiska samochodów, wysunęło Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Stowarzyszenie to, działając na zlecenie urzędu miasta, przygotowało rekomendacje dotyczące zakresu i organizacji strefy.