Wrocławskie Inwestycje ogłaszają przetarg na projekt tramwaju do Jagodna i poszerzenie ulicy Buforowej

Wrocławskie Inwestycje ogłaszają przetarg na projekt tramwaju do Jagodna i poszerzenie ulicy Buforowej

Reprezentująca miasto Wrocław firma Wrocławskie Inwestycje poinformowała, że opublikowały w oficjalnym dzienniku Unii Europejskiej informację o przetargu. Celem przetargu jest znalezienie firmy, która stworzy projekt linii tramwajowej prowadzącej do Jagodna oraz planu poszerzenia ulicy Buforowej do czterech pasów ruchu. Obecnie Wrocławskie Inwestycje nadzorują budowę specjalnego pasa dla autobusów, który będzie podstawą dla tworzenia trasy autobusowo-tramwajowej (TAT).

Chociaż budowany buspas jest przygotowywany do dodatkowego wykorzystania pod torowisko, pojawia się problem związany z istniejącą linią kolejową. To jest część długiej historii prób wprowadzenia tramwaju na teren Jagodna, które zawsze były utrudnione przez obecność linii kolejowej nr 285 wiodącej do Sobótki. Jednakże, w marcu doszło do przełomu – Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia, który ustala zasady krzyżowania się torów.

Zgodnie z warunkami przetargu, zwycięzca będzie odpowiedzialny za dwa zadania. Oprócz stworzenia projektu linii tramwajowej, firma będzie musiała również zająć się projektowaniem poszerzenia ulicy Buforowej. Miasto chciało, aby oba te zadania zostały powierzone jednemu zespołowi, tak aby zapewnić spójność projektów w zakresie skrzyżowań, systemów sygnalizacji ruchu i innych aspektów.

W planach jest przekształcenie całej ulicy Buforowej w drogę czteropasmową, z dodatkowymi pasami przy skrzyżowaniach i drogami pomocniczymi. To ma ułatwić dojazd do centrum miasta dla mieszkańców Jagodna, którzy nie korzystają z tramwaju. Obecnie na ulicy Buforowej znajdują się po dwa pasy ruchu tylko na początkowym odcinku, po przekroczeniu ulicy Konduktorskiej pasy te łączą się w jeden pas ruchu wyznaczony dla każdego kierunku.