Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na kolejnych osiedlach Wrocławia: data wejścia w życie potwierdzona

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na kolejnych osiedlach Wrocławia: data wejścia w życie potwierdzona

Wrocławska administracja miejska poinformowała o konkretnym dniu, od którego zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na 8 dodatkowych osiedlach. To efekt uchwalenia specjalnej regulacji podczas sesji rady miejskiej, która odbyła się w styczniu.

Rajcy, którzy zdecydowali się na poparcie rozszerzenia ograniczeń, motywowali swoje działania troską o dobrostan mieszkańców oraz bezpieczeństwo na terenie miasta. Uchwała, która uzyskała zgodę większości podczas głosowania 11 stycznia, została już umieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i niedługo zacznie mieć prawne znaczenie.

Urząd Miejski Wrocławia przekazał informację, że nowe regulacje będą miały zastosowanie od 3 lutego 2024 roku. Zatwierdzona przez radnych norma przewiduje poszerzenie już obecnie istniejących restrykcji dotyczących sprzedaży alkoholu po zmroku na obszarze Starego Miasta do kolejnych 8 osiedli.