Zaufanie dla zarządu województwa dolnośląskiego utrzymane pomimo opozycji

Zaufanie dla zarządu województwa dolnośląskiego utrzymane pomimo opozycji

W wyniku nieprzyznania wotum zaufania zarządowi województwa dolnośląskiego przez sejmik kilkanaście dni wcześniej, przyszło do podjęcia uchwały o odwołaniu tegoż zarządu. Mimo starć związanych z głosowaniem, opozycja nie zdołała doprowadzić do odwołania zarządu.

Sesja sejmiku, która miała miejsce 3 czerwca, była następstwem wydarzeń z 18 maja, kiedy to zarząd województwa dolnośląskiego nie otrzymał wotum zaufania ani absolutorium za rok 2022. Głosowanie zakończyło się remisem – po 18 głosów dla koalicji rządzącej oraz dla opozycji.

W celu odwołania zarządu województwa, konieczne było uzyskanie większości co najmniej 3/5 głosów (22 na 36 głosów) podczas jawnego głosowania. Niestety dla opozycji, ich radni nie zdołali osiągnąć wspomnianego progu. Zakładane 18 głosów, które mieli do dyspozycji, stanowiło jedynie połowę wymaganej liczby i okazało się niewystarczające do przeprowadzenia skutecznej zmiany na pozycji zarządu województwa dolnośląskiego.