Zbliżające się zmiany w środkach komunikacji miejskiej we Wrocławiu

Zbliżające się zmiany w środkach komunikacji miejskiej we Wrocławiu

Począwszy od 3 września bieżącego roku, komunikacja miejska we Wrocławiu przeprowadzi gruntowną reorganizację tras obsługiwanych przez autobusy i tramwaje. W związku z tym MPK Wrocław już teraz rozpoczyna prowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, mającej na celu uświadomienie mieszkańców miasta o nadchodzących zmianach.

Wprowadzenie nowych tras może spowodować pewne zamieszanie na ulicach Wrocławia już od września, głównie ze względu na pasażerów niezorientowanych w nowym układzie połączeń. Dlatego też MPK Wrocław obecnie angażuje się w intensywną kampanię informacyjną, która ma pomóc wrocławianom przygotować się do tych zmian. Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi modyfikacjami w systemie przewozów publicznych.

Najważniejszym elementem rewizji jest planowane na 3 września wprowadzenie nowej numeracji tramwajów wrocławskich. Przewoźnik miejski MPK Wrocław zamierza przydzielić numery od 1 do 23 dla wszystkich linii tramwajowych działających w stolicy Dolnego Śląska, co odpowiada ich aktualnej liczbie. Na uwagę zasługują dwie nowe linie tramwajowe, nr 13 i 23, które będą kursować do Nowego Dworu. Dodatkowo, MPK planuje wprowadzić całkiem nową linię tramwajową, która będzie łączyć Tarnogaj z Pilczycami.