Analiza rocznych danych Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu z 2023 roku

Analiza rocznych danych Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu z 2023 roku

Według najnowszych danych, w 2023 roku we Wrocławiu odnotowano tylko 7 602 narodziny, co jest kolejnym spadkiem na przestrzeni lat. W porównaniu, w roku 2020 urodziło się 10 793 mieszkańców tego miasta, a rok później – 7984. Co ciekawe, w ostatnim czasie wśród rodzących się dzieci dominują dziewczynki (3 899), podczas gdy chłopców jest nieco mniej – 3703.

Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego zaobserwował również spadek liczby zgonów. W ciągu ostatniego roku zanotowano 7663 zgony, co stanowi znaczne zmniejszenie w porównaniu do poprzednich lat. Dla przykładu w 2022 roku odnotowano ponad tysiąc więcej zgonów, a jeszcze rok wcześniej, w okresie pandemicznym, aż 10 037.

Ciekawym zjawiskiem jest też spadek liczby zawieranych małżeństw. W 2023 roku ten krok podjął jedynie 2221 par, co oznacza spadek o ponad dwieście w porównaniu z rokiem poprzednim. Coraz mniej popularne stają się także śluby kościelne. Według danych urzędowych, przed ołtarzem stanęło jedynie 528 par, podczas gdy dwa lata wcześniej było ich aż 680. Warto dodać, że prezydent miasta, Jacek Sutryk, ma prawo udzielania ślubów i w 2023 r. skorzystało z niego 24 pary.

Mimo ogólnego trendu spadkowego we wrocławskich statystykach urzędowych, istnieje jedna kategoria, która zanotowała wzrost. Chodzi o procedury korekty płci. W 2022 roku przeszło je 14 osób, natomiast w roku następnym – już 15. Proces ten odbywa się we wrocławskim Urzędzie Stanu Cywilnego.