Apel mieszkańców i władz Siechnic o remont drogi krajowej nr 94 między Oławą a Wrocławiem

Apel mieszkańców i władz Siechnic o remont drogi krajowej nr 94 między Oławą a Wrocławiem

Władze gminy Siechnice wraz z lokalnymi mieszkańcami zgłaszają pilną potrzebę przeprowadzenia renowacji na odcinku drogi krajowej nr 94, prowadzącej od Oławy do Wrocławia. Zgłoszenie to wynika ze zwiększonego natężenia ruchu oraz rosnącej liczby wypadków na wspomnianym odcinku. W odpowiedzi na te problemy, grupa mieszkańców złożyła petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w pierwszej połowie 2023 roku.

Mieszkańcy Siechnic od dłuższego czasu doświadczają niedogodności związane ze złym stanem drogi krajowej nr 94. Szczególnie dotkliwe są te problemy dla osób dojeżdżających tym szlakiem do pracy każdego dnia. W związku z tym, w pierwszej połowie obecnego roku, gmina Siechnice wystosowała oficjalną petycję do GDDKiA, domagając się przebudowy drogi. Petycja ta zdobyła poparcie ponad dwóch tysięcy mieszkańców.

Podczas wywiadu, burmistrz Siechnic Milan Ušák wskazał na alarmującą statystykę związaną z tą drogą: „Mimo że nasz odcinek DK94 ma zaledwie 9,5 km długości, to między roku 2007 a 2021 doszło na nim do 833 incydentów drogowych. W wyniku tych zdarzeń zginęło 12 osób, a 137 zostało rannych. Patrząc na te liczby statystycznie, przez około ostatnie 15 lat co tydzień dochodziło tutaj do wypadku, który wymagał interwencji policji”.