Budowa drogi z Wrocławia do Lubina

Budowa drogi z Wrocławia do Lubina

Na konferencji prasowej w Lubinie poprzedzającej sfinalizowanie umowy na opracowanie STEŚ-R i zabezpieczenie decyzji środowiskowej dla remontu dróg krajowych nr 94 i 36 z Wrocławia do Lubina obecni byli ministrowie Rafał Weber, Krzysztof Kubów oraz samorządowcy z zainteresowanych powiatów. Budowa, po fazie przygotowania dokumentacji, ma się rozpocząć w 2027 roku. Projekt zakłada budowę obwodnic poszczególnych miejscowości i węzłów, a także rozbudowę lub remont istniejących skrzyżowań. Plan zakłada również budowę chodników, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych i przejść dla pieszych. Dodatkowo przewiduje się realizację elementów ochrony środowiska, kanałów technologicznych oraz oświetlenia drogowego.

Dziś zawieramy umowę na wykonanie analizy technicznej, ekonomicznej i środowiskowej dla niezwykle istotnej inwestycji dotyczącej dróg 94 i 36 – łączących Lubin z Wrocławiem oraz łączących Zagłębie Miedziowe z aglomeracją wrocławską. Ta długo oczekiwana inwestycja to szansa na rozwój społeczności lokalnych wzdłuż trasy, a także poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży. Kluczowe dla tej decyzji było wsparcie Prezesa Rady Ministrów, który zapewnił alokację 2,5 mld zł na ten projekt, za co składam Panu Premierowi wyrazy głębokiej wdzięczności – stwierdził Minister Krzysztof Kubów.