Ćwiczenia strażaków na Dolnym Śląsku w zbiorniku Topola

Ćwiczenia strażaków na Dolnym Śląsku w zbiorniku Topola

Dnia 2 czerwca 2023 r. malownicze otoczenie zbiornika retencyjnego Topola, położonego na Nysie Kłodzkiej w pobliżu miasta Paczków, stało się miejscem wspólnych ćwiczeń strażackich. W manewrach wzięły udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicze zespoły z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Dolnego Śląska. Celem ćwiczeń była poprawa koordynacji działań zmierzających do ochrony przed powodziami.

Nad brzegami zbiornika Topola zgromadzili się strażacy z różnych części województwa dolnośląskiego, aby wspólnie przeprowadzić ćwiczenia operacyjne. Manewry odbyły się w ramach wojewódzkich ćwiczeń centralnego odwodu operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, noszących nazwę „KACZAWA 2023”. Za organizację logistyczną tego wyjątkowego przedsięwzięcia odpowiedzialna była Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich.

Po dniu pełnym wysiłku i nauki strażaków uczestniczących w ćwiczeniach czekała miła niespodzianka. Pani pracujące w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich przygotowały dla nich smaczną grochówkę, która doskonale zaspokoiła głód i pomogła nabrać sił po intensywnym dniu. Stało się to symbolem wdzięczności za ich nieocenioną służbę na rzecz społeczeństwa oraz gotowość do niesienia pomocy w razie katastrof naturalnych, takich jak powodzie.