Czas podwyżek emerytur. Komu poszczęści się we Wrocławiu?

Czas podwyżek emerytur. Komu poszczęści się we Wrocławiu?

Obecnie we Wrocławiu mieszka około 260 tys. emerytów. Nie wszyscy jednak otrzymują minimalną emeryturę, która na koniec 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto (będzie wyższa od stycznia, kiedy emeryci otrzymają dodatkowe przydziały, o czym wspominamy w artykule). Skontaktowaliśmy się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, by dowiedzieć się, kto we Wrocławiu otrzymuje najniższe i najwyższe świadczenie.

Wrocławski Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje mężczyźnie z ponad pięćdziesięciopięcioletnim stażem najwyższą emeryturę. Ten starszy pan jest lekarzem i otrzymuje łącznie 26 025,97 zł plus dodatkowo co miesiąc dodatek pielęgnacyjny w wysokości 256,44 zł. Kobieta emerytka z najwyższą kwotą jest nauczycielem akademickim z pięćdziesięcioczteroletnim stażem i otrzymuje 15 936,83 zł miesięcznie.

Według danych wrocławskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najniższą sumę 54 groszy uzyskuje mężczyzna przy 27 dniach płatnej pracy w charakterze więźnia. Wśród kobiet kwota ta jest nieco większa, gdyż jedna emerytka ma na swoim koncie 70 groszy za 25 dni pracy na podstawie umowy zlecenia.