Interwencja służb na wrocławskim Moście Grunwaldzkim z powodu podejrzanego pakietu

Interwencja służb na wrocławskim Moście Grunwaldzkim z powodu podejrzanego pakietu

Przed trzynastą, na wrocławskim Moście Grunwaldzkim, służby podjęły interwencje wobec niezidentyfikowanej zawartości zamkniętej w kartonie, odkrytej na jednym z elementów konstrukcyjnych. Z tego powodu, ruch pojazdów został tymczasowo utrudniony. Eksperci pirotechnicy zostali wezwani na miejsce.

Działania służb były monitorowane przez Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (DWOPR), które zapewniło relację z wydarzeń od strony rzeki Odry. DWOPR poinformowało, że 26 sierpnia, o godz. 10:50, otrzymali zgłoszenie od kapitana jednego ze statków pasażerskich. Informował on o niepokojącym pakiecie przyczepionym do zewnętrznego przęsła Mostu Grunwaldzkiego.

Po przybyciu na miejsce i ocenie sytuacji, ratownicy WOPR przebywający wtedy na Odrze, powiadomili odpowiednie służby alarmowe, a także Komisariat Policji Wodnej. Całe teren został zabezpieczony od strony rzeki do momentu przyjazdu innych jednostek pomocniczych. Z polecenia Policji Wodnej, podczas trwania działań prowadzonych przez pirotechników policyjnych, również szlak żeglowny na Odrze został chwilowo zamknięty.