Kto może starać się o dofinansowanie na fotowoltaikę?

Zakończenie czwartej iteracji Mojego Prądu nastąpiło 17 marca 2023 roku, z nadchodzącą piątą edycją, która wkrótce zostanie wprowadzona. Potwierdzono, że Mój Prąd 5.0 rozpocznie się w sobotę, 22 kwietnia 2023 roku. Okres składania wniosków będzie trwał do 22 grudnia lub do wyczerpania dostępnych środków.

Choć nie ujawniono wszystkich szczegółów dotyczących naboru, ujawniono, że maksymalna alokacja dofinansowania wyniesie 58 000 zł. Dokładne kwoty dofinansowania dla poszczególnych urządzeń zostaną wyszczególnione w dalszej części artykułu. Za przyjmowanie wniosków o dofinansowanie odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prosumenci, którzy byli dotychczas rozliczani w ramach starego systemu rabatowego (zwanego net-meteringiem) i chcą skorzystać z Mojego Prądu 5.0, mogą to zrobić, pod warunkiem, że najpierw przejdą na net-billing. Aby dokonać tej zmiany, muszą po prostu dostarczyć pisemne oświadczenie do swojego dostawcy prądu. Trzeba jednak mieć świadomość, że po przejściu na net-billing nie ma już powrotu do wcześniejszego systemu ulg. Osoby, które nie uzyskały dofinansowania w poprzedniej wersji, prawdopodobnie będą mogły skorzystać ze środków w zaktualizowanej edycji, tak jak to było do tej pory.