Most Olimpijski w Wrocławiu zbliża się do oddania do użytku

Most Olimpijski w Wrocławiu zbliża się do oddania do użytku

W ramach wielkich inwestycji drogowych, jakimi jest budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, Most Olimpijski, będący większym z dwóch mostów wchodzących w skład tej inwestycji, przeszedł znaczącą fazę realizacji. Zgodnie z komunikatem wydanym we wtorek przez spółkę Wrocławskie Inwestycje, na całej długości nowej przeprawy została ułożona całość potrzebnej nawierzchni drogowej.

Podczas ostatniego etapu prac udało się zakończyć układanie 700 metrów asfaltowej jezdni na moście, który łączy obszar okolic ulicy Międzyrzeckiej z dzielnicami Dąbie i Biskupin. Most Olimpijski, jeden z najdłuższych mostów we Wrocławiu, stanowi kluczową część całościowej inwestycji i umożliwia przejazd przez rzekę Odrę.

Prace nie zostały jednak jeszcze w pełni zakończone. Zamontowane muszą zostać ekrany ochronne dla przyrody, a także przeprowadzone musi być malowanie linii na jezdni oraz instalacja reszty infrastruktury drogowej niezbędnej do bezpiecznego korzystania z mostu. Warto dodać, że na moście już teraz znajdują się gotowe nawierzchnie dla ścieżek rowerowych oraz chodniki dla pieszych.