Nadszedł koniec czynnych sporów zbiorowych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. – informuje spółka

Nadszedł koniec czynnych sporów zbiorowych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. – informuje spółka

Spółka PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przekazała, że nie toczy się już żadne spory zbiorowe. Informacja ta została przekazana przez przedstawicieli firmy we wtorek. W maju podpisano dwa porozumienia, które zakończyły spory w Straży Ochrony Kolei oraz Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu. Podpisy znajdują się na dokumentach z datami 9 i 16 maja.

Komunikat wysłany we wtorek przez PKP PLK stwierdzał, że spółka aktywnie słucha swoich pracowników i utrzymuje z nimi ciągły dialog. Porozumienie zakończające spór zbiorowy rozpoczęty w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei pod koniec roku 2023 zostało podpisane 9 maja.

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei współpracowała z reprezentantami pracowników na rzecz opracowania zasad dotyczących organizacji i kultury pracy. Zawarte porozumienie pozwoliło na ustalenie jasnych wytycznych dla operacji, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy personelu Straży Ochrony Kolei – tak brzmiał komunikat.

Dwa spory zbiorowe wybuchły w Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu w 2021 roku. Porozumienie kończące te spory zostało podpisane z przedstawicielami związków zawodowych 16 maja.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to spółka w pełni kontrolowana przez Skarb Państwa, które zarządza krajową infrastrukturą kolejową. Firma jest odpowiedzialna za utrzymanie sieci kolejowej, zarządzanie ruchem kolejowym oraz tworzenie i aktualizację rozkładu jazdy na terenie całego kraju.