Niewiele osób pamięta o tym, że twórca matur spoczywa w powiecie wałbrzyskim

Niewiele osób pamięta o tym, że twórca matur spoczywa w powiecie wałbrzyskim

Pochodząca z Czarnego Boru i odchodząca w Walimiu matura stoi jako jego osiągnięcie. Egzaminy maturalne rozpoczęły się 4 maja. Za twórcę tego egzaminu uważa się Karla von Zedlitza, pruskiego prezesa administracji śląskiej, późniejszego królewskiego ministra stanu, ministra spraw religijnych i oświatowych, twórcę matury.
W splądrowanych (po II wojnie światowej) kryptach miejscowego kościoła św. Jadwigi spoczywają duchowni ewangeliccy (bo kościół był kiedyś ewangelicki) i członkowie ich rodzin, fundatorzy kościoła oraz poprzedni właściciele Walimia (których ciała zostały zmumifikowane). Wśród nich jest Karl von Zedlitz, pruski prezes administracji śląskiej, który później pełnił funkcje królewskiego ministra stanu, ministra spraw religijnych i oświatowych oraz twórcy matury.

Zyskał uznanie jako twórca i propagator teorii i zasad rozwoju pruskiej nauki, zwłaszcza w zakresie szkolnictwa średniego. Jako jeden z najwybitniejszych pruskich ministrów wprowadził do szkół nowatorskie metody nauczania i doskonałe materiały dydaktyczne, co było zgodne z wizją Fryderyka Wielkiego. Było to spowodowane pragnieniem króla, aby instytucje edukacyjne odeszły od uczenia się na pamięć i bezcelowego gromadzenia nadmiernej ilości powtarzalnych informacji.